Uslovi prodaje putem web stranice

Maxivita DOO GRADAČAC

Hadžiefendiina bb, 76250 Gradačac

Na osnovu Člana 11. Zakona o unutrašnjoj trgovini (Službene novine F BiH broj: 40/10 i 79/17) i ovlaštenja iz Statuta Maxivita doo Gradačac direktor donosi:

 

PRAVILNIK o uslovima prodaje putem web stranice “MaxiVita”

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

 • Opštim uslovima poslovanja uređuju se odnosi između „MaxiVita“ (u daljem tekstu: prodavac) te fizičkih lica (u daljem tekstu: kupac) sa kojim MaxiVita posluje u okviru svoje registrovane djelatnosti, odnosno prodaje na daljinu.
 • Prometom proizvoda smatra se neposredna prodaja proizvoda putem interneta.

Il FORMA

Član 2.

Ugovor se ne zaključuje u pismenoj formi, niti se za njegovo zaključenje propisuje posebna forma, s obzirom da je kupac fizičko lice.

III NARUČIVANJE

Član 3.

 • Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe na web stranici „MaxiVita“.
 • Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.
 • Proizvod se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u košaricu.
 • Proizvod se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

IV CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 4.

 • Cijene proizvoda utvrđuje MaxiVita, određuju se u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i načinu formiranja cijena/robe/usluge i jedinstvena je za sve kupce.
 • Pojedinačna cijena je vidno istaknuta u skladu sa Zakonom, po važećem cjenovniku na dan prodaje.

Član 5.

 • Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama.
 • Prodajna cijena proizvoda je konačna cijena u kojoj su uključeni svi porezi, doprinosi i takse i jednaka je prodajnoj cijeni iz cjenovnika.
 • U cijenu proizvoda nisu uračunati troškovi poštarine i troškovi plaćanja pouzećem (gotovinsko plaćanje pri preuzimanju proizvoda) koji iznose dodatnih 7,50 KM.
 • Za vrijednost narudžbe iznad 40, 00 KM, dostava je besplatna.
 • Naručeni proizvod se plaća puzećem u trenutku dostave/uručenja od strane prijevoznika /ili pouzeću.
 • Sva plaćanja se vrše u Konvertibilnim markama.

V BONIFIKACIJE I PRIGODNE PRODAJE

Član 6.

 • MaxiVita može organizovati bonifikacije stalno ili periodično, u zavisnosti od vrste prigode i to:
  • popusti,
  • prazničke ponude
  • akcijske ponude;
  • gratis proizvod.

povodom državnih i vjerskih praznika, jubileja i akcija i u drugim sličnim prigodama, sa naznakom trajanja bonifikacije.

 • Proizvod na koji se odnosi popust, treba biti jasno i vidljivo označen cijenom prije i cijenom nakon sniženja.

VI PRODAJA I PREUZIMANJE ROBE

Član 7.

 • Prodaja proizvoda putem web stranice smatra se izvršenom u trenutku plaćanja.
 • MaxiVita je izvršila obavezu prodaje proizvoda kupcu kada mu proizvod uruči.
 • Za kupljeni proizvod Prodavac će kupcu izdati račun. (Trgovac mora za prodatu robu ili obavljenu uslugu kupcu izdati račun, u skladu sa Zakonom o PDV i Zakonom o fiskalnim sistemima).

VII  ROK ISPORUKE

Član 8.

 • Rok isporuke iznosi 4 (četiri) radna dana.
 • Rok isporuke počinje teći od dana kada MaxiVita zaprimi potvrdu narudžbe mail-a.

VIII           ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE

Član 9.

 • Kupac je dužan u trenutku preuzimanja pregledati proizvod.
 • Preuzimanjem proizvoda kupac potvrđuje da je isti bez materijalnih nedostataka.
 • Proizvode isporučene na adresu kupca, kupac je dužan prebrojati, i uporediti sa stanjem na prevoznici.
 • Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni, te se MaxiVita odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave.
 • Ukoliko proizvod ima grešku ili oštećenje koje nije nastalo tokom transporta potrebno je obavijestiti prodavca.
 • Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavca kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.
 • Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio prodavac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.
 • Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi MaxiVita, a s predajom proizvoda rizik prelazi na Kupca.

Član 10.

 • MaxiVita se obavezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na web stranici.
 • Slika koja ilustrira proizvod na internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac ne može reklamirati ovaj segment.
 • Ukoliko kupac želi izvršiti povrat proizvoda, to je moguće samo ako proizvod nije oštećen, nije korišten, u originalnom pakovanju, reklamacije proizvoda se priznaju samo uz predočeni račun kao jedini dokaz kupovine.
 • Reklamaciju i povrat proizvoda kupac može napraviti u sljedećim situacijama:
  • Ako je pošiljka koja je dostavljena kupcu pogrešna, oštećena ili otvorena.
  • Ako je na proizvodu u pošiljci naznačen rok upotrebe koji je istekao.
  • Ako proizvod koji je isporučen ne odgovara opisu proizvoda navedenom na web trgovini prilikom kupovine.
  • Ako je pošiljka isporučena u roku dužem od navedenog roka prilikom kupovine.
 • Vremenski rok u kojem je moguće izvršiti povrat proizvoda je 3 (tri) dana od dana isporuke kupcu.
 • U slučaju povrata robe kupac snosi troškove transporta.
 • Reklamaciju i povrat proizvoda je moguće izvršiti putem pošte.
 • Za sve informacije u vezi reklamiranja ili povrata proizvoda moguće je kontaktirati MaxiVitu putem e-pošte info@maxivita.ba ili putem telefona na 035 816 088.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

 • Sva pitanja koja nisu regulisana ovim pravilnikom, reguliraju se ugovorom stranaka i zakonom koji regulira predmetna pitanja.
 • U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravovaljanosti ili posljedica ovog pravilnika, ugovorne strane će nastojati spor rješiti sporazumnim putem.
 • Ukoliko strane ne postignu sporazum, nadležan je Općinski sud u Gradačcu.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom potpisivanja.

 

U Gradačcu, 26.03.2024. godine